Med Festival

  • Contest Musica al Med
    La Pro Loco Marciana, in collaborazione con i suoi Media Partner, bandisce il 1° Contest a premi “Musica al Med”, aperto a tutti i cantautori di musiche E canzoni, che…
    Leggi tutto...

Info Arbereshe

Stava na vota...Sammarzanu

Vota questo articolo
(3 Voti)

Stava na vota…. Nu ciucciù e na malota,
ca facivunu, vota vota, vota vota, vota vota,
c’è ‘t lu contu ‘notra vota?
( lo si diceva canzonando i bambini, per prenderli in giro, oppure per perdere tempo come preambolo all’inizio di una  storiella. Mah! Adesso ve ne racconto una vera!)
Stava na vota…stava nu paisi… mà nu paisi fattù ‘p v’te!
Na chiccra, nu culu ‘t b’cchier,
p’zzent sì, ca no ‘tnia na lira,
però t’nia na terra profumata…
ca ardurava ‘t saramient, ‘t auli e ‘t pampn ‘t vigna
sopra a curu muntettù e nu cielu ‘t stell brillant
ca non’c ste notru mègghiu allu munnu.

Abbasciu alla N’vera tuttu nu sciardìnu
T’alb’r vierdi e fiur colorat,
cu tre quattru casodd e nu villon a miezzu com pecur spatriat.
Vita senza p’nsier, scu’scitata
p’rcè ‘n ‘ncuntentammù ‘t lu nient:
la giacca arr’vutata ‘t lu tata, San g’seppu e lu fuccarazzu  cu la stroma,
li mattr miezzu alla ‘chiazza, la pruc’ssion,
alla ‘ppiet a Santu Cosmu ‘t li macchie, o sopra lu trainu cu l’organettu,
 e turnammu cu li cap’sciol.
 La v‘negna ca ardurava ‘p li strat e li muscaredd v’cinu a li palumient.
li pettul, li purci’duzz cu lu mel, li past rizz ‘t mennul e li fucazziedd.

Genti senza malizia, alla ‘bbona:
Girù lapon, peppu t li fogghi’, mamon e sci’gghion,
cunc’ttina miezzu a la ‘chiazza, buttazza e paziu ca tava lu bannu
tor ‘t li gelat, ……
vecchi allu friscu cu la s’ggitedda, vagnuni ca sciucavunu a fuci-fuci
e femmn ca truzzul’sciavunu miezzzu alla strata.
Quir tiemp, com parunù luntan, lu cori mia ‘nc penza, s’rvota.
N’otru munnu, n’otra vita, otr cr’stian.
Sammarzanu mia non’c ste cchiù!....stava na vota.

Antonio Di Nunzio

Letto 3196 volte